WBSO & Eisen

DE WBSO/RDA is een fiscale regeling met een redelijk aantal regels en voorwaarden. In deze memo beschrijf ik een aantal die voor de aanvraag en administratie van belang zijn. Uiteraard ondersteunen wij de bedrijven waarvoor wij de aanvraag doen met raad en daad.

Voorwaarden WBSO-aanvragen

 • Minimaal 1 en maximaal 3 aanvragen per jaar
 • Minimale aanvraagperiode is 3 maanden, maximaal 12 maanden
 • Voor aanvragen geldt altijd 1 volledige wachtmaand. Dus voor 1 december aanvragen om direct in januari 2017 al gebruik te kunnen maken van de WBSO.
 • Als de projectbeschrijving eind van de maand nog niet compleet is dan is het mogelijk om “vormvrij” aan te vragen. We hebben dan nog een maand extraom de aanvraag compleet te maken. Nadeel is wel dat de behandeltermijn van de RVO opschuift en de mogelijke beschikking meestal later verleend wordt.
 • Bij de eerste aanvraag van het jaar moet bepaald worden of de RDA (Research en Development Aftrek) op basis van forfait of op basis van werkelijke kosten en uitgaven wordt aangevraagd. Deze keuze geldt direct voor het hele jaar. Zie voor een berekening het voorbeeld van de RDA berekening aan het einde van deze memo.
 • Belangrijk om te weten dat aangevraagde project niet door hoeven te gaan. Projecten mogen ook uitgesteld en doorgeschoven worden. In de praktijk is het bv mogelijke dat een bedrijf 100 projecten aanvraagt a 100 uur. Van de uitstaande offertes gaan er 20 door. Dit betekent dan (als alle 100 projecten toegekend zijn) dat u de beschikbare uren (100 x 100) mag verdelen over de 20 projecten die doorgang vinden.
 • Omdat u alleen projecten mag toevoegen bij de aanvraag voor de volgende periode is het soms handig om echt vooruit te kijken welke projecten er mogelijk aan komen/ in opdracht zouden kunnen komen.
 • Voor zelfstandigen is de wachtmaand niet van toepassing en mag vaker dan 3 keer per jaar aangevraagd worden.

Eisen aan de WBSO-administratie

Als u WBSO heeft aangevraagd zijn er een aantal belangrijke voorwaarden:

 • De administratie is noodzakelijk en verplicht om te kunnen bewijzen dat u de geclaimde uren daadwerkelijk gemaakt hebt.
 • U moet de projectadministratie van de aangevraagde projecten direct bij begin van de aanvraagperiode bij gaan houden. Dus is de aanvraagperiode vanaf 1 januari 2017 dan dient u vanaf die datum de projectadministratie bij te houden.
 • U mag alleen uren registreren zijn die betrekking hebben op de S&O van 1 of meerdere aangevraagde en toegekende projecten. Voor een nadere omschrijving van wat onder S&O wordt verstaan zie hoofdstuk 4 van de handleiding WBSO 2017 http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/10/Handleiding_WBSO_2017.pdf
 • Als u meerdere projecten heeft aangevraagd dan mag u schuiven met de uren. Stel u heeft voor project A, B en C per project 100 uur aangevraagd. Echter project C gaat niet door of wordt uitgesteld. U mag dan de 300 beschikbare uren veredelen over project A en B. Bv 150/150. Maar ook 280/20 mag.
 • Niet gerealiseerde uren in een periode mogen eventueel doorgeschoven worden naar de volgende aanvraagperiode binnen hetzelfde jaar. Bv u heeft in de eerste periode maar 200 uur gebruikt van de 300 dan mag u de overgebleven 100 uur meenemen naar de volgende periode. U mag zelfs de uren doorschuiven als u voor de volgende periode geen WBSO heeft aangevraagd.
 • Niet gerealiseerde uren moet u niet verrekenen met de belasting dienst.
 • Na afloop dient het werkelijk aantal gerealiseerde S&O uren aan de belasting dienst doorgegeven te worden.